Kommunikasjon

Tilbakemelding

Å få tilbakemeldinger på sitt event er viktig materiale for å gjøre en evaluering av eventet.

Denne modulen gjør det enkelt å få tilbakemeldinger fra både deltakere, foredragsholdere og arrangører.

Arrangør setter opp spørsmål og svaralternativer. Disse kan brukes på konferansen, knyttes  direkte opp til foredrag eller sendes ut i etterkant.

Tilbakemelding fra deltakere kan gjennomføres på internett
eller via mobilapplikasjoner.

Sikrer innhenting av viktig informasjon til evaluering av eventet.
© Event Systems