Kommunikasjon

Program

Prosessen med å lage et konferanseprogram starter lenge før selve konferansen, og krever  ofte mye administrasjon og manuell oppfølging.

Programmodulen har funksjonalitet som følger denne prosessen fra første kontakt med foredragsholder til konferansen er gjennomført.

Modulen dekker innsamling og publisering av foredrag.

Systemet legger opp til følgende prosess for innsamling av foredrag:

  • Call for Paper (CFP) utlyses
  • Foredragsholdere registrerer seg selv og sitt foredrag
  • Arrangør vurderer, klassifiserer og godkjenner foredrag.

Programmet publiseres på web og mobilapplikasjoner.


Deltakere kan opprette sin egen tidsplan ut i fra programmet. og tredjepartssystemer kan integreres med modulen.

Organisering, vurdering og publisering av innhold til konferanseprogrammet har aldri vært enklere.
© Event Systems