Kommunikasjon

Nettbutikk

Nettbutikken er designet basert på både krav og erfaringer som er knyttet til gjennomføring av konferanser og events, og dekker blant annet salg av billetter og  produkter, håndtering av betaling med kredittkort eller fakturering/betalingsoppfølging.

Salg

Nettbutikken tilbyr salg av billetter og relevante produkter til arrangementet, for eksempel ulike billettyper, standprodukter og standinnhold. Nettbuttiken er fleksibel, og kan tilpasses alle events.

Betaling

Salgene gjennomføres gjennom faktura eller kredittkort.


Fakturasystem

Nettbutikken er integrert med et økonomisystem som håndterer fakturaer og betalingsadministrasjon. Det kan også enkelt integreres med andre økonomisystemer. Manuell administrering av fakturaer kan også utføres i administrasjonsgrensesnittet.


Lettvint billettsalg med oversiktlig administrasjon.
© Event Systems